Η ΨΥΓΕΙΑ «ΑΛΠΕΙΣ» Α.Ε. είναι μια επιχείρηση με κύριο αντικείμενο την αποθήκευση υπό ψύξη και ελεγχόμενη ατμόσφαιρα διάφορων προϊόντων.

Το 1967 ξεκίνησε η δραστηριότητα της επιχείρησης με την μορφή Ψυγεία «ΑΛΠΕΙΣ» Λαμπρούλη – Παπαγιάννη Ο.Ε. με ψυκτικούς χώρους 8.000 κυβικών μέτρων με σκοπό να καλύψει τις τότε μικρές σχετικά ανάγκες της αγοράς, αλλά με πίστη και όραμα πάντα προς το καλλίτερο.

Το 1973, οι αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς, ωθούν την εταιρία σε επέκταση των ψυκτικών της χώρων, που τώρα φθάνουν στα 21.000 κυβικά μέτρα και ανανέωση του εξοπλισμού της.

Το 1983 η ζήτηση της αγοράς αυξάνει και μαζί της και οι απαιτούμενοι χώροι για αποθηκεύσεις. Η εταιρία, αφουγκραζόμενη τις απαιτήσεις των πελατών της, προχωρά πάλι σε επέκταση των εγκαταστάσεων της κατά 10.000 κυβικά μέτρα και σε ανανέωση του εξοπλισμού της για να είναι πάντα επίκαιρη.

Τέλος, το έτος 2000, με την εμφάνιση των νέων τεχνολογιών στην ψύξη και την απαίτηση πλέον της αγοράς για διακίνηση συσκευασμένων και ποιοτικά διαχωρισμένων φρούτων, καλούμαστε να συνεχίσουμε το έργο μας με τον ίδιο έντονο ρυθμό, και η εταιρία με την μορφή πλέον Α.Ε. προχωρά σε ένα άλμα για τα τοπικά δεδομένα.

Κατ’ αρχάς επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της και φθάνει να έχει πλέον συνολικό όγκο 40.000 κυβικών μέτρων, δημιουργώντας αφ’ενός μεν ψυκτικούς θαλάμους ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (U.L.O.) στους οποίους αποθηκεύονται μακροχρόνια τα φρούτα στις ιδανικές για το κάθε είδος συνθήκες ψύξης, υγρασίας και ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, αφ’εταίρου δε, εγκαθιστά και λειτουργεί ένα σύγχρονο διαλογητήριο όπου τα φρούτα δια μέσου καταλλήλων μηχανημάτων και διαδικασιών που δεν τα αφήνουν να χτυπηθούν, διαχωρίζονται ποιοτικά και κατά μέγεθος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Όλα αυτά ακολουθούνται από ανανέωση του υπάρχοντος εξοπλισμού και αγορά νέων πρόσθετων μηχανημάτων από τις ηγέτιδες διεθνώς εταιρίες στο είδος των, καθώς και εγκατάσταση πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος υπολογιστών για την συνεχή παρακολούθηση των θερμοκρασιών, υγρασιών, συνθηκών ελεγχόμενης ατμόσφαιρας και τυχών βλαβών των μηχανημάτων.

Επιστέγασμα και αναγνώριση της ποιοτικής προσπάθειας, είναι η λήψη των πιστοποιητικών

Α) Διασφάλισης ποιότητας για:

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

EN ISO 22000:2018  No 0707029 από την TÜV AUSTRIA HELLAS (πιστοποιητικό)

Β) Αποθήκευση Βιολογικών Προϊόντων:

Νο 22090800415 από τον Ελληνικό Φορέα Πιστοποίησης ‘’ΟΞΥΓΟΝΟ’’ (πιστοποιητικό)

Γ) Αποθήκευση Προϊόντων Ζωικής προελεύσεως:

Με κωδικό Κτηνιατρικής Έγκρισης  F311