Θάλαμοι Συντήρησης

Θάλαμοι Συντήρησης σε Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα

Θάλαμοι Κατάψυξης

Θάλαμοι Ωρίμανσης

Χώροι αποθήκευσης ξηρού φορτίου

Διαλογητήριο Φρούτων

Γεφυροπλάστιγγα

Είμαστε στη διάθεσή σας
για να ξεκινήσουμε μαζί σας μια συνεργασία πολύτιμη,
πολύτιμη όσο και ο χρόνος σας.